Wycieczka do Elektrowni Łagisza i kopalni Giodo - 2015
ZAJĘCIA TERENOWE W ZABRZU I BĘDZINIE
Dnia 19 listopada 2015 roku jako studenci Wydziału Infrastruktury i Środowiska. gościliśmy w Elektrowni Łagisza w Będzinie należącej do grupy Tauron Wytwarzanie. Zajęcia terenowe pozwoliły nam zapoznać się z budową bloku energetycznego, który działa w oparciu o największy na świecie kocioł fluidalny na parametry nadkrytyczne. Oprócz budowy kotła oraz towarzyszących mu instalacji pomocniczych odwiedziliśmy także nastawnię bloku, maszynownię, punkt wyprowadzania mocy, galerię nawęglania oraz chłodnię kominową. Kolejnym punktem zajęć było zwiedzanie zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido mieszczącej się w Zabrzu, gdzie mieliśmy okazję przejść chodnikami mieszczącymi się 320 metrów pod ziemią. W trakcie wizyty zapoznaliśmy się z historycznymi oraz współczesnymi metodami wydobywania węgla kamiennego. Ostatnim etapem była wizyta w Sztolni Królowa Luiza, gdzie mogliśmy obejrzeć pracę zabytkowej maszyny parowej służącej jako napęd górniczego wyciągu oraz poznać historię górnictwa na okolicznych terenach.
Tekst: inż. Piotr Łopaciuch, inż. Martyna Dreksler
www.000webhost.com