Partnerzy przemysłowi kierunku

TEORIA TO NIE WSZYSTKO

 

Celem zajęć praktycznych jest wykształcenie w studentach praktycznych umiejętności i znajomości zasad rządzących funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Odpowiedzią na to są m.in. praktyki realizowane bezpośrednio u pracodawców, w tym:

  • Fortum Power and Heat Polska
  • Tauron Dystrybucja
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”
  • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
  • Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Tauron Wytwarzanie
  • Elsen

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o.

 

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jest wiodącym przedsiębiorstwem branży ciepłowniczej. Fortum w Częstochowie świadczy kompleksowe usługi w zakresie wytwarzania ciepła, obrotu ciepłem, przesyłu i dystrybucji ciepła. 16 wrześnie 2010 r. firma uruchomiła w Częstochowie swoją pierwszą elektrociepłownię w Polsce. Jest ona najnowocześniejszym, a zarazem jednym z najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego typu w kraju. Elektrociepłownia o mocy 120 MW cieplnych i 64 MW elektrycznych produkuje 550 GWh ciepła i 450 GWh prądu.

 

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. prowadzi bezpośrednią działalność operacyjną poprzez oddziały w Świebodzicach i Wrocławiu oraz na terenie Częstochowy i Płocka. Pełni także funkcje właścicielskie dla Fortum Bytom S.A. oraz Fortum Zabrze S.A.

 

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jest także aktywnym uczestnikiem procesów prywatyzacyjnych polskich przedsiębiorstw energetycznych.

 
Informacje zaczerpnięte ze strony Fortum Power and Heat Polska
www.000webhost.com