O kierunku...

Na miarę potrzeb

W odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego, absolwent studiów o profilu praktycznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozyskuje doświadczenie zawodowe w trakcie trwania studiów.

 

Studenci kierunku energetyka jeden dzień w tygodniu odbywają u pracodawcy, realizując zajęcia praktyczne. Ponadto jeden semestr studiów przeznaczony jest na praktykę zawodową u przedsiębiorcy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą w czasie studiów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe jest niewątpliwym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej i znacznie ułatwi zdobycie dobrej pracy absolwentom kierunku energetyka.

Edukacja

Oprócz kluczowegych dla kierunku o profilu praktycznym zajęć praktycznych oraz praktyk studenckich, w toku studiów realizowane jest kształcenie akademickie, obejmujące zajęcia wykładowe, ćwiczenia oraz zajęcia laboratoryjne.

 

Istotnym elementem zajęć dydaktycznych jest fakt, że zarówno same przedmioty jak i ich programy (zakresy tematyczne) zostały przygotowane i opracowane w ścisłej współpracy z pracodawcami. Dzięki temu, proces dydaktyczny dostosowany jest w pełni do tego, aby absolwent kierunku posiadł kompleksową wiedzę, niezbędną w przyszłej pracy zawodowej, po zatrudnieniu np. u jednego z pracodawców uczestniczących w procesie dydaktycznym.

Praktyka

Celem zajęć praktycznych jest wykształcenie w studentach praktycznych umiejętności i znajomości zasad rządzących funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

 

Odpowiedzią na to są m.in. praktyki realizowane bezpośrednio u pracodawców, w tym:

  • Fortum Power and Heat Polska
  • Tauron Dystrybucja
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”
  • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
  • Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Tauron Wytwarzanie
  • Elsen

www.000webhost.com