Siatka zajęć dla roczników od 2015/16
Zamknij X
Blok A2
Elektrotechnika
2L 2ECTS
Obliczenia inżynierskie
2L 2ECTS
Blok B2
Podstawy CAD 3D
2L 2ECTS
Komputerowe przetwarzanie danych
2L 2ECTS
Zamknij X
Blok A3
Spalanie paliw
2L 2ECTS
Blok B3
Podstawy automatyki
2L 2ECTS
Zamknij X
Blok A4
Projekt 1 (układ magazynowania energii)
2P 2ECTS
Obiegi siłowni cieplnych
2L 2ECTS
Blok B4
Maszyny elektryczne
2L 2ECTS
Projekt 1 (system dystrybucji ciepła)
2P 2ECTS
Zamknij X
Blok A5
Inżynieria warstwy fluidalnej
1W, 2L 3ECTS
Maszyny przep?ywowe
2W, 1C 2ECTS
Projekt 2 (obliczenia cieplno-przepływowe kotła)
2P 2ECTS
Blok B5
Energetyka wodna i wiatrowa
2W 1ECTS
Układy przekształtnikowe
1W, 2L 3ECTS
Energetyka słoneczna
1W, 2P 3ECTS
Blok C5
Działalność gospodarcza a środowisko
2W, 2C 3ECTS
Zagrożenia wibroakustyczne w energetycze
1W 1ECTS
Pomiary zanieczyszczeń środowiska
1W, 2L 3ECTS
Zamknij X
Blok A6
Inżynieria jądrowa
1W 1ECTS
Podstawy elektroenergeyki i systemy zabezpiezceń
2W, 2L 5ECTS
Modelowanie przepływów w energetyce
2L 2ECTS
Termoliza odpadów
2L 2ECTS
Blok B6
Eksploatacja urządzeń OZE
2W, 1P 3ECTS
Ogniwa paliwowe
1W, 1L 3ECTS
Zintegrowane systemy OZE
1W 1ECTS
Energetyczne wykorzystanie biomasy
2W, 1L 3ECTS
Blok C6
Zaawansowane technologie energetyczne
1W 1ECTS
Elektro-ekologia
1W, 2L 4ECTS
Rozwiązania proekologiczne w energetyce
2W, 1C 3ECTS
Planowanie i logistyka w energetyce
1W, 1P 2ECTS
Zamknij X
Blok A7
Seminarium energetyki konwencjonalnej
5S 3ECTS
Blok B7
Seminarium energetyki odnawialnej
5S 3ECTS
Blok C7
Seminarium eko-energetyki
5S 3ECTS
Zamknij X
Blok A8
Eksploatacja urządzeń energetycznych
1W, 1L 3ECTS
Gospodarka wodno-ściekowa w elektrowni
2W 2ECTS
Zagospodarowanie UPS
2W, 2L 4ECTS
Seminarium dyplomowe
2S 2ECTS
Blok B8
Energetyka i infrastruktura komunalna
1W, 1C 3ECTS
Integracja OZE z KSE
2W, 1C 3ECTS
Oddziaływanie OZE na środowisko
2W, 1c 3ECTS
Seminarium dyplomowe
2S 2ECTS
Blok C8
Organizacja KSE
1W, 1C 2ECTS
Wymagania emisyjne w energetyce
1W, 1C 2ECTS
Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń
2W, 2l 5ECTS
Seminarium dyplomowe
2S 2ECTS

Semestr - 15 tygodni
W - wykład
L - laboratorium
C - ćwiczenia
P - projekt
S - seminarium
ZP - zajęcia praktyczne
E - egzamin
ECTS - ilość punktów

Kolorem oznaczono bloki obieralne

Godz. Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Sem. VII Sem. VIII Godz.
>--<
-->
-->
>--<
-->
-->
>--<
-->
-->
>--<
-->
-->
>--<
-->
-->
>--<
-->
-->
>--<
-->
-->
>--<
31   Blok A2/B2
4L 4ECTS
Blok A3/B3
2L 2ECTS
          31
30 Blok A4/B4
4P 4ECTS
Blok A5/B5/C5
W, 1C, 2L, 2P 7ECTS
30
29 BHP i ergonomia
1L 1ECTS
Spalanie paliw
2W, 2C 4ECTS
Blok A6/B6/C6
3W, 5L, 1P 10ECTS
29
28 Technologie wytwarzania
1W 1ECTS
28
27 Technologie informacyjne
1W, 1L 2ECTS
Podstawy OZE
1W 1ECTS
27
26 Statystyczna analiza danych
1W, 2L 2ECTS
Siłownie cieplne
2WE, 2C 4ECTS
26
25 Podstawy energetyki
2W 2ECTS
Podstawy automatyki
2W, 2C 4ECTS
Blok A7/B7/C7
5S 3ECTS
25
24 24
23 Mechanika techniczna
2WE, 2C 4ECTS
Chemia
1W, 1C 2ECTS
23
22 Modelowanie w energetyce
1W, 2L 3ECTS
Technologie przetwarzania paliw
2W, 2L 4ECTS
22
21 Wymiana ciepła i masy
2W, 2C 3ECTS
Wychowanie fizyczne
2C 2ECTS
21
20 Technologie poligeneracyjne
2W, 2L 4ECTS
PRAKTYKA
20ZP 27ECTS
20
19 Grafika inżynierska w systemach CAD 2D
3L 3ECTS
Metrologia procesów cieplnych i przepływowych
2W, 2L 4ECTS
Maszyny elektryczne
2W, 1C 2ECTS
19
18 Wychowanie fizyczne
2C 2ECTS
18
17 Podstawy projektowania
2W, 2P 3ECTS
Blok A8/B8/C8
5W, 3L, 2S 11ECTS
17
16 Rysunek techniczny
1W, 2L 3ECTS
Systemy dystrybucji ciepła
2W, 2P 4ECTS
Technologie oczyszczania gazów
2W, 1L, 2P 5ECTS
Podstawy optymalizacji w energetyce
1W, 2L 2ECTS
16
15 Mechanika płynów I
2WE, 2C, 2L 5ECTS
15
14 14
13 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
2W, 1C 3ECTS
Elektrotechnika
2W, 1C 3ECTS
Sieci inteligentne
2WE, 1C, 1L 4ECTS
13
12 Mechanika płynów II
2WE, 2C 5ECTS
12
11 Maszyny i urz?ądzenia w energetyce
2W, 1C 3ECTS
11
10 Ochrona własności intelektualnej
1W, 1C 2ECTS
Termodynamika techniczna I
2WE, 2C 5ECTS
10
9 Termodynamika techniczna II
2WE, 2C 5ECTS
Wymienniki i rekuperatory ciepła
2WE, 2P 5ECTS
9
8 Fizyka
2W, 2C 4ECTS
Technologie magazynowania energii
2W, 1C 4ECTS
Kotły energetyczne i wytwornice pary
2WE, 1C 5ECTS
8
7 Praca dyplomowa inżynierska
15ECTS
7
6 Matematyka II
2WE, 2C 5ECTS
6
5 Język obcy
2C 2ECTS
Język obcy
2C 2ECTS
Język obcy
2CE 2ECTS
Gospodarka odpadami w energetyce
1W, 1C 3ECTS
Efektywność systemów i urządzeń energetycznch
1W, 1C 2ECTS
5
4 Matematyka I
2WE, 2C 5ECTS
4
3 Zajęcia praktyczne
3ZP 2ECTS
Zajęcia praktyczne
3ZP 2ECTS
Zajęcia praktyczne
3ZP 2ECTS
Zajęcia praktyczne
3ZP 2ECTS
Zajęcia praktyczne
3ZP 2ECTS
3
2 Język obcy
2C 2ECTS
2
1 1
Godz. 29 x 15 = 435 31 x 15 = 465 31 x 15 = 465 30 x 15 = 450 30 x 15 = 450 29 x 15 = 435 25 x 15 = 375 15 x 15 = 225 ∑ 3300
Egz. 2 2 2 2 2 2 0 0  
ECTS 30 30 30 30 30 30 30 30 ∑ 240
www.000webhost.com