Laboratoria naukowe i dydaktyczne
 • Badania przepływów wielofazowych
 • Biomasy i czystych technik spalania
 • Czystej i zrównoważonej energii
 • Sorbentów
 • Technik numerycznych
 • Technik optycznych
 • Techniki cieplnej
 • Techniki fluidalnej

Laboratorium badania przepływów wielofazowych

 

Zadania laboratorium skupiają się wokół diagnostyki przepływów wielofazowych występujących:

 • w konturze cyrkulacyjnym aparatów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (kolumny, układu separacji oraz układu nawrotu),
 • w dolnej części komory paleniskowej kotła (ruszt powietrzny, dysze powietrzne, skrzynia powietrzna),
 • w warstwach pyłowych układu podawania sorbentu do komory paleniskowej kotłów przy wykorzystaniu suchej metody odsiarczania spalin,
 • przy opływie przeszkód oraz w warukach przepływów w układach labiryntowych.

Badania przeprowadzone są z wykorzystaniem nieiwazyjnych optycznych technik pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki laserowego noża świetlnego oraz technik telemetrycznych. W tym zakresie laboratorium dysponuje oryginalną aparaturą naukowo-badawczą wraz ze specjalnie napisanym oprogramowaniem.

 

więcej na stronie IZTE...

 

www.000webhost.com