Najważniejsze informacje...

Jakich kandydatów oczekujemy?

Jeżeli:

 • posiadasz wiedzę na poziomie szkoły średniej z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka,
 • interesujesz się naukami ścisłymi, technologiami energetycznymi i nowościami technicznymi,
 • wykazujesz się samodzielnością w planowaniu i organizacji pracy,

JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM

Ile trwa kształcenie?

Kierunek Energetyka o profilu praktycznyn realizowany jest w ramach I-go i II-go stopnia studiów stacjonarnych.

Kształcenie na I-ym stopniu trwa 8 semestrów, czyli 4 lata, natomiast na II-gim stopniu są to 3 semesry czyli 1,5 roku.

Od października 2016, tj. od roku akademickiego 2016/17, studia prowadzone będą także w trybie niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne)

Kim będziesz po skończeniu studiów?

Jeżeli zechcesz zakończyć swoją edukację po I-ym stopniu i rozpocząć karierę zawodową w przemyśle, otrzymasz tytuł i dyplom inżyniera energetyka, który Ci to umożliwi.

Jeżeli jednak zechcesz kontynuować edukację, możesz to zrobić na drugim stopniu. Po jego zakończeniu (3 semestry), otrzymasz dodatkowo tytuł i dyplom magistra.

To jednak nie musi być koniec. Jeżeli jesteś ambitny i chciałbyś posiąść ponadprzeciętną wiedzę i umiejętności z zakresu energetyki, możesz dalej kształcić się na trzecim stopniu (studia doktoranckie). Studia te otworzą przed tobą drzwi nie tylko do kariery naukowej, ale przede wszystkim możliwości awansu nawet na stanowiska kierownicze w przemyśle.

Jaka jest procedura aplikowania?

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie wyniku egzaminu maturalnego

Podstawę decyzji stanowią wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • matematyka – poziom podstawowy (M) i rozszerzony (MR):
  • tylko na poziom podstawowy, punkty za ten poziom i 0 punktów za poziom rozszerzony
  • poziom rozszerzony, punkty z egzaminu mnoży się x2
 • gdy kandydat nie zdaje egzaminu z tego przedmiotu, uzyskuje 20% punktów,
 • język polski – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, zalicza się korzystniejszy wynik z wagą 0,5,
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, zalicza się korzystniejszy wynik z wagą 0,8;
 • dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (tj. fizyka z astronomią, chemia, biologia lub technologia informacyjna/informatyka) z wagą 1.
  • poziom rozszerzony, wynik mnoży się x2,
  • poziom podstawowy i rozszerzony, zalicza się korzystniejszy wynik;

Jeżeli chcesz wiedzień więcej...

Szczegóły rekrutacji znajdziesz na specjalnej podstronie Wydziału Infrastruktury i Środowiska

www.000webhost.com